Gravstein Grossisten monterer gravstein over hele landet og til samme lave pris uansett hvor gravstein skal monteres.

Montering skjer normalt fra en til seks uker etter mottatt ordre. Montering av gravstein foregår med eget personell slik at vi har full kontroll på hele prosessen og er sikre på at alt blir gjennomført med riktig kvalitet.

Når gravsteinen er ferdig montert, kontakter vi alltid kunden. Vi kan også fotografere ferdig oppsatt gravstein og sende bilde pr. e-post om dette er noe man ønskelig.

Vi sender ut faktura først etter gravstein er ferdig montert, så sant at annet betalingsalternativ ikke er valgt.

Vi følger gravferdsloven og lokale vedtekter i gjeldende kommune. Vi kontakter kommunens kirkeverge for søknad og avtaler monterings tidspunkt, slik at alt er lagt til rette og planlagt før monteringsprosessen. Normal tid for selve monteringen er fra en til to timer.

Verdt å huske:

Vi anbefaler å vente ca. et halvt år etter bisettelsen med å montere gravstein. Dette gjelder spesielt ved kistegrav, urnegrav kan monteres tidligere.

På vinterhalvåret kan det være litt begrenset mulighet for montering på grunn av tele- og værforhold.

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere dette nærmere.