Oppussing av gravstein i Drammen

Oppussing av gravstein

Oppussing av gravstein er en stor del av vår virksomhet. Rundt omkring på kirkegårder i vårt langstrakte land står det gravsteiner som har behov for oppussing. Gravstein Grossisten tar på seg slike oppdrag over hele landet og enten så utfører vi dette på stedet eller om det er behov for det så tar vi gravstein med inn til vårt verksted for å utføre jobben. Overflaten kan preges av noen år ute og slitt lakk gjør at tekst er vanskelig eller umulig å lese. I en slik prosess må ofte gravstein tas ned, renses med kjemiske produkter og høytrykkspyles med varmt vann for å få det beste resultatet. Når gravstein har tørket er det evt klart for å legge i ny lakk. Da blir gravstein klar for mange nye år på kirkegården.

Det er vanskelig å gi en fast prisliste på slike jobber. Vi ønsker få tilsendt bilde med noen ord om hva man ønsker så kan vi gi et hyggelig tilbud.

Alternativt kan vi møtes på kirkegården om dette lar seg gjennomføre.

Gravstein Grossisten sine medarbeidere garantere en skikkelig oppussing jobb.