1. Bestilling

Alle priser på GravsteinGrossisten.no er inkludert MVA. Ordrebekreftelse blir automatisk tilsendt til mailadressen som man legger inn ved bestilling.

Forbehold om skrivefeil på nettsiden. Vi forbeholder oss retten til å kunne stoppe en ordre om det avdekkes feil eller mangler i produkt tekst, informasjon, pris eller tilsvarende. Kunden vil i slike tilfeller bli gjort oppmerksom på hva som er feil og få valget mellom å kansellere ordre eller gjennomføre kjøpet etter korrigering av feil/mangler. Vi forbeholder oss retten til å kansellere ordre om nødvendig.

2. Betaling

Faktura sendes pr epost etter at steinen er montert, om ingen andre betalingsalternativ er valgt. Standard forfall er 10 dager.

Leverte varer er Gravstein Grossisten sin  eiendom inntil full betaling er mottatt. Ved forsinkelse i innbetaling kan forsinkelserente komme i tillegg. Om betaling uteblir vil gravstein bli innhentet og påførte kostnader for selskapet vil faktureres kunde.

3. Frakt, levering og montering

Alle priser er inkl frakt og montering til fastlandsnorge. Gravstein Grossisten kan legge til omkostninger om gravstein skal monteres på steder der Gravstein Grossisten blir påført ekstra omkostninger for reise og tid. Disse kostnadene vil bli opplyst til kunden umiddelbart etter bestilling. Kunden kan om ønskelig avbestilles sin ordre grunnet økte kostnader. Ved kjøp av kun tilbehør vil kostnader for porto komme i tillegg.

4. Levering

For alle steiner som er tilgjengelig på Gravstein Grossisten etterstreber vi montering innen 5-6 uker etter godkjent skisse og godkjenning fra lokalt kirkekontor. Denne tidsperioden forutsetter at gravstedet er klargjort for montering av gravstein og at grunnen er telefri og ikke for våt, samt at lokale vedtekter tillater dette.

I etterkant av ett kjøp tar vi alltid kontakt og bekrefter forventet tid for montering.

5. Undersøkelse av varen

Når gravstein er ferdig montert, er det kjøpers ansvar å sjekke at steinen er i samsvar med bestillingen.

6. Reklamasjon og angrerett

Gravstein med navn er en spesialbestilt vare og kommer derfor ikke under angrerettsbestemmelsen. Vi gjør oppmerksom på at naturstein varierer i farge og mønster i forhold til modeller som er vist på nettsiden.

Feil og mangler dekkes av forbrukerkjøpsloven. For gravstein er fristen for reklamasjon 5 år. Dette gjelder ikke naturskapte endringer. Melding om feil og mangler ved produktene skal overbringes Gravstein Grossisten skriftlig pr epost

Gravstein Grossisten forbeholder seg retten til å nekte reklamasjon hvis det viser seg at produktet ikke er mangelfullt med utgangspunkt i gjeldende forbrukerlovgivning. Se for øvrig Forbrukerrådet sine nettsider for mer informasjon om forbrukerkjøpsloven og dine rettigheter.

7. Kampanjer

Ved kampanjepriser på tilbehør forutsettes det kjøp av gravstein samtidig. Ved kampanjevarer som følger med vederlagsfritt forutsettes det at produktet kan lovlig monteres på den aktuelle kirkegård.

Rabatten ved forskuddsbetaling kan kun benyttes ved kjøp av gravstein. Ved kjøp av kun tilbehør vil kostnad for porto komme i tillegg.